Billedet på sidehoved
 • Tommerup Skole
 • Stadionvænget 7, 5690 Tommerup
 • 6474 6525 (SFO: 6474 6540)
 • tommerupskole@assens.dk
 • Birgit Grud Hansen den 01-07-2016
  Sommerhilsen og årsberetning fra Skolebestyrelsen.
   
  Kære elever, forældre og ansatte på Tommerup Skole.
  Skoleåret er ved at være slut og lige om lidt venter en velfortjent sommerferie. Men inden vi alle skal ud i solen og nyde sommeren, vil vi fra skolebestyrelsen gerne benytte lejligheden til at gøre status over året og se lidt frem mod det næste.
  Skoleåret 2015-2016 har været et år, hvor vi har ”trukket vores værdier frem i lyset” og vi har fået flere ting i gang, som understøtter vores værdier.
  Forskønnelse af fællesarealer: I efteråret fik vi fællesarealerne sat i stand med nye farver, møbler og udsmykning. Udsmykningen deltog alle elever i, i et spændende kunstprojekt sammen med Karsten Auerbach. Samtidig med forskønnelse af fællesarealerne fik vi også moderniseret vores logo, så vores fem værdier nu har fået farver og fremstår mere nutidige. Udsmykningens og logoets farvesætning blev afstemt, så vores værdier løber som en rød tråd igennem skolen. Det vigtigste ved hele dette projekt var dog processen, hvor alle samarbejdede om opgaven og hvor vi fik styrket fælleskabet på tværs af klasser og årgange.
  Fokus på trivsel: På Tommerup Skole har der altid været fokus på trivsel, men i dette skoleår her vi gjort nogle nye tiltag, for at øge trivslen. Vi er startet med indskolingen, hvor vi har holdt to forældremøder om trivsel og fælleskab. På mødet i efteråret blev forskellige dilemmaer diskuteret og tilbagemeldingen fra de deltagende forældre var, at det havde været en rigtig god aften, hvor de fik en masse med hjem.
  På mødet i foråret hørte vi et foredrag af Jens Andersen, som kalder forældrene den usynlige klassekammerat, der påvirker trivslen i klassen med den måde vi omtaler andre elever og deres forældre på. Også her fik vi en masse godt at tænke over. Hvis I vil vide mere om Jens Andersen kan I læse denne artikel: http://aaby-skole.skoleporten.dk/sp/file/4183894b-a499-42ba-989c-f845b89673be. I det kommende skoleår fastholder vi fokus på trivsel og holder derfor også to forældremøder med dette tema til næste år. Det første møde bliver d. 1/9-2016 kl. 18-19 efterfulgt af forældremøder i klasserne. Der er behov for at vi alle hjælpes ad, hvis vi skal sikre at alle børn trives og føler sig med i fællesskabet.
  Skolehaven fortsætter: Tommerup Skole har nu været en del af Haver til Maver i 3 år og vi fortsætter med skolehaven. Det er primært 4. og 5. klasse der passer haven. Skolehaven giver ikke kun mulighed for at flytte undervisningen ud af klasselokalet og skabe læring på en anderledes måde. Det viser sig også at skolehaven modvirker mobning og øger trivslen for eleverne.
  Klasselokale i skoven: Sammen med KFUM Spejderne i Tommerup og Børnehusene i Tommerup kunne vi indvie klasselokalerne i skoven d. 5. juni. Her er også mulighed for at flytte undervisningen ud af de vante omgivelser og skabe læring på en ny måde. Vi glæder os til at følge med i brugen af ”klasselokalerne” til næste år. Tusind tak til KFUM Spejderne med deres ihærdige arbejde for at realisere projektet!
  Renovering af indskolingshus og Pilebo (SFO): På trods af vores opmærksomhed på punktet hele året, er vi endnu ikke lykkedes med dette. Både indskolingen og Pilebo trænger til en grundig renovering og fra kommunens side er der også opmærksomhed på dette, men endnu har det ikke ført til resultater. Vi vil dog fortsat forfølge sagen og forsøge at få politikerne i tale.
  Trafiksikring på skolevej: I sidste skoleår fik vi nedsat en trafikgruppe, bestående af fire forældre, som fik startet en dialog med kommunen om de trafikale forhold omkring skolen. Arbejdet har nu båret frugt og Miljø- og Teknikudvalget har på deres sidste møde besluttet at der skal laves et ”fodgængertryk” på Skolevej. Et fodgængertryk er et fodgængerfelt med lysregulering, så der bliver rødt lys for de kørende, når fodgængere skal krydse vejen. Fodgængertrykket forventes lavet inden udgangen af 2016.  Stor tak til trafikgruppen, som fik kommunen i tale.
  Økonomi: Et faldende børnetal og bebudede besparelser generelt i den kommunale økonomi betyder, at vi har været nødt til at forberede os på en sværere økonomisk situation de kommende år. Vi tager situationen alvorligt og forsøger at være på forkant, så vi fortsat kan drive skole med høj kvalitet.
  Personale: Det faldende børnetal betyder desværre, at vi har været nødt til at sige farvel til to gode personaler: skolepædagog, Britta Roulund og lærer, Michael Andersen. Samtidig har vi besluttet at samle ledelsen på to personer efter Birger Madsens pensionering.
  Lærer, Rikke Bundsgaard har søgt nye udfordringer og forlader os også ved udgangen af dette skoleår. Endelig går lærer, Nanna Christensen og lærer, Mette Jensen på barsel.
  Til Britta, Michael og Rikke skal lyde en stor tak for jeres indsats på Tommerup skole. I ønskes held og lykke med de nye udfordringer der venter jer.
   
  Med denne korte beretning fra dette skoleår, vil vi ønske alle elever, forældre og personale en rigtig god sommer. Vi glæder os til næste skoleår, hvor der ligger flere spændende opgaver og venter.
   
  Med venlig hilsen
  Skolebestyrelsen ved Tommerup Skole.
   
   
   
   
   
   
 • Birgit Grud Hansen den 01-06-2016
  Hej.

  Vedhæftet fremsendes valgfagslister for skoleåret 16-17.

  Hilsen
  Birgit

Besøgstæller

228997